Pronájem obrazů

 
       

3 – 6 měsíců

7 – 12 měsíců

13 – 18 měsíců

19 – 24 měsíců

1 obraz

700,- /1 obraz
za 1 měsíc

650,- /1 obraz 
za 1 měsíc

600,- /1 obraz 
za 1 měsíc

550,- /1 obraz 
za 1 měsíc

2 obrazy

500,- /1 obraz 
za 1 měsíc

450,- /1 obraz 
za 1 měsíc

400,- /1 obraz 
za 1 měsíc

350,- /1 obraz 
za 1 měsíc

3-5 obrazů

450,- /1 obraz 
za 1 měsíc

400,- /1 obraz 
za 1 měsíc

350,- /1 obraz 
za 1 měsíc

300,- /1 obraz 
za 1 měsíc

6-10 obrazů

400,- /1 obraz 
za 1 měsíc

350,- /1 obraz 
za 1 měsíc

300,- /1 obraz 
za 1 měsíc

250,- /1 obraz 
za 1 měsíc

11 a více obrazů

350,- /1 obraz 
za 1 měsíc

300,- /1 obraz 
za 1 měsíc

250,- /1 obraz 
za 1 měsíc

200,- /1 obraz 
za 1 měsíc